Webapplicaties voor universiteiten en bedrijven

Wij maken webapplicaties. Onze webapplicaties zijn maatwerk websites die bijvoorbeeld kunnen helpen bij de planning van oplevermomenten of het matchen van gegevens. Waar bij “normale” websites de focus vaak ligt op het informeren van de bezoeker, ligt bij onze applicaties de focus op het uitvoeren van een taak of het behalen van een specifiek doel.

webapplicatie laten ontwikkelen ?

Web gebasseerde applicaties voor ieder platform

Studie matching met UM Compass | 4Bit

Webapplicatie ontwikkeling van idee naar adaptive of responsive webapplicatie

Bij de ontwikkeling van een applicatie zijn de functionaliteiten van de applicatie bepalend voor het ontwikkelproces en de techniek waarmee de applicatie gebouwd wordt.

Is het bijvoorbeeld een applicatie die alleen op smartphones hoeft te functioneren, dan is de keuze voor een HTML5 oplossing met Phonegap of Ionic een mogelijkheid. Bouwen we een applicatie die platformonafhankelijk zal zijn, dan kiezen we mogelijk voor een oplossing met AngularJS in combinatie met PHP.

Het proces wat doorlopen wordt bij de ontwikkeling van een applicatie is vergelijkbaar als dat van een website of webshop. De eerste stap is het inventariseren van de functionaliteiten waaraan de applicatie moet voldoen en hoe een gebruiker er mee gaat werken.

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende onderdelen, de positionering van elementen en de werking van de applicatie maken we wireframes. Wireframes zijn functionele schetsen van de verschillende onderdelen.

Voorbeeld wireframes, UMCompass Maastrichtuniversity

Voorbeeld wireframes, UMCompass Maastrichtuniversity

Nadat de werking is vastgelegd starten we met het vormgeven en het bouwen van de webapp. Na een uitvoerige testperiode zal de applicatie opgeleverd worden. Concrete afspraken met betrekking tot hosting, onderhoud en support zijn tijdens de eerste ontmoetingen besproken en vastgelegd.

De mogelijkheden voor webapplicaties zijn ongekend. Agendafunctionaliteit, chatbots of bijvoorbeeld een studenten matching tool waarbij studentprofielen aan alumni gekoppeld worden voor een studieadvies of zelfs carrièreadvies.

Of een online applicatie die klanten ondersteunt bij de planning en totstandkoming van de P&C-documenten (meerjaren)begroting, tussentijdse rapportages en het jaarverslag.

Communicatie met andere systemen

De webapplicatie kan indien noodzakelijk gegevens uitwisselen met andere systemen. Er zijn verschillende manieren waarop die communicatie kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld  via webservices of door middel van imports en exports van XML of .xls bestanden.

Slimverhuizen.nl
Slimverhuizen.nl
Slimverhuizen

Slimverhuizen.nl


Responsive platform

UM Compass webapplicatie umcompass studie matching applicatie voor de UM
UM Compass
Maastricht University

UM Compass


UM Compass is het universiteit brede vervolg op de succesvolle Master Orientation Tool.
Studieadvies en carrière-advies voor studenten van Maastricht University.

Meer website cases