Algemene voorwaarden

Per 1 september 2018 maakt 4Bit gebruik van de ICT~Office voorwaarden.
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de volgende ICT~Office voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.